Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Norrvatten förser Norrtälje med vatten

VA-aktuellt

Kommunfullmäktige i Norrtälje har beslutat att Norrtälje kommun ska ansluta sig till Kommunalförbundet Norrvatten för sin framtida vattenförsörjning. Vid fullmäktigesammanträdet godkändes att medlemsskapet i kommunalförbundet Norrvat­ten fullföljs och att en huvudvattenledning byggs från Vallentuna till Nånö. Norrtälje kommun räknar med att beslutet kommer att lösa vattenförsörjningen för Norrtälje kommun för en överskådlig tid framöver.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid