Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Närmare smittkällan i Östersund

VA-aktuellt

Östersunds kommun fann tidigare i veckan ett område med höga halter av parasiten cryptosporidium. Man stoppade flödet från dagvattenledningen genom att pumpa över vattnet till avloppsnätet.
– Under helgen har vi haft tillsyn regelbundet för att säkerställa att det fungerar –¨och allt ser bra ut så här långt, konstaterar Rickard Johnson, chef på Vatten Östersund.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid