Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Nämnd vill höja VA-taxorna i Borås

VA-aktuellt

Under sommaren har gatunämnden i Borås försökt få igång en större diskussion om nivån på kommunens VA-taxor. Gatunämnden vill höja nivån på VA-taxan med i snitt fem procent 2011. De nuvarande nivåerna täcker inte exploateringskostnaderna för nya bostadsområden. Gatunämnden varnar för att bristande planering av stadens utbyggnad leder till försämrad ekonomi.
– Det som händer nu är att vi får allt fler, men mindre objekt på olika ställen. Förr byggdes större områden ut och kostnadstäckningen blev bättre. Att det händer saker i staden är ju bra, men vi ser en utveckling som kan bli svårare att hantera, säger ordföranden Bengt Sandell (M) till Borås Tidning. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid