Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Mycket höga halter av PFOS i Kallinges tidigare dricksvatten

VA-aktuellt

De förhöjda värdena av PFAS-ämnen i dricksvattnet från Brantafors vattenverk i Ronneby kommun, innebär med stor sannolikhet ingen akut hälsorisk. Halterna har dock varit långt över de accepterbara. Den slutsatsen stärks nu i den slutrapport som Livsmedelsverket lagt fram idag om vattnet i Kallinge.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid