Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Modellering av åtgärder runt övergödning

VA-aktuellt

Svartåns avrinningsområde, uppströms sjön Sommen i Tranås, Aneby och Nässjö kommuner, har länge haft problem med förhöjda fosforhalter och övergödning. Trots en mängd åtgärder under flera år uppnår vattnet inte god ekologisk status.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid