Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Modell för värdering av vatten

VA-aktuellt

När vattenkvalitet ska värderas som en tillgång i ett ekosystem så är det svårt att få med värden som till exempel rekreation eller människors hälsa. Det är också svårt att ta koppla effekter på vattenkvaliteten till förvaltningsåtgärder.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid