Annons Kamstrup 2024

Miljömålsberedningen tar fram sammanhållen vattenpolitik

VA-aktuellt

Regeringen gav i dag den parlamentariska Miljömålsberedningen i uppdrag  att ta fram ett förslag till en strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik.
– Ett helhetsperspektiv för både havs- och sötvattenpolitik ser jag som mycket viktigt och det ligger helt i linje med regeringens satsning på att samla vattenfrågorna hos en myndighet, Havs- och vattenmyndigheten. Det handlar dels om att nå en god hushållning med vattenresurserna och dels om att förstärka åtgärdsarbetet så att de vattenanknutna miljömålen nås utan att ge avkall på andra viktiga samhällsmål, säger miljöminister Lena Ek i ett pressmeddelande.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid