Annons Kamstrup 2024

Mikrotunnling löser dagvattenproblem

Cirkulation 5/12

Genom att använda mikrotunnling slipper Borlänge Energis VA-avdelning bygga ett upp till 13 meter djupt schakt 230 meter genom en kulle. Dag­vattenledningen vid SSAB i Borlänge dras istället genom kullen av borren som river sig fram genom lera, sand och silt.

De belgiska arbetslagen arbetar tolv timmar om dagen för att borra sig igenom den gräsklädda kullen ovanför Dalälven vid SSAB. Där schakten för tunnelöppning börjar några meter under marknivån så syns inte riktigt vinsten med teknikvalet direkt. En promenad över kullen ner mot Dalälven gör det så mycket tydligare. Ner mot SSAB:s avlastningsplats för glödheta tunnplåtsrullar är det en rejäl brant. På asfalten nedanför branten är fyra orangea kryss målade. Där ska mottagningsgropen schaktas, dit ska borren komma fram efter att ha laserstyrts med millimeterprecision 230 meter. Under hela resan genom marken pressas rörsektionerna till den nya dagvattenledningen in efter borren, vid mottagningsgropen fortsätter bygget med ett öppet schakt de sista hundratalet meter ner till älven.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid