Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Membranteknik löste problem i Östhammar

Cirkulation 1/08

Gimo vattenverk, i Östhammars kommun, hade tidigare problem med BAM i sitt vatten. Valet av lösning föll på membranfilter som löste problemen och visade sig vara ett prisvärt alternativ som dessutom gav ett godare vatten.

För snart tre år sedan hade Gimo vattenverk, inom Östhammars kommun, problem med sitt dricksvatten. Man hade påträffat rester av bekämpningsmedel, BAM, i råvattnet och kommunens miljökontor skrev i ett påpekande: –Detta är oroväckande. Att skydda förutsättningarna för att kunna leverera ett dricksvatten till kommuninnevånarna av god kvalitet är en primär uppgift för kommunen.–

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid