Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Manammoxförsöken under långsam tillväxt

Cirkulation 7/13

Det pågår mycket forsknings- och utvecklingsarbete världen över för att få en fungerande avloppsreningsprocess med anammoxbakterier för kväve­-reduktion i avloppshuvudströmmen. Ett projekt finns i Malmö.

Vid Nordiwa-konferensen i Malmö presenterades det pågående experimentella arbetet med anammoxbakterier för kvävereduktion i avloppshuvudströmmen. Sakta men säkert byggs kunskapen upp i pilotskala och anläggningen förevisades för deltagarna av David Gustavsson med kollegor.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid