Annons Kamstrup 2024

Många sårbara punkter i dricksvattenkedjan

Cirkulation 1/08

Hur säkert är egentligen det svenska dricksvattnet? Cirkula­tion har granskat dagens och morgondagens hot mot dricks­vattenförsörjningen.

Sverige har generellt sett bra dricks­vatten men det finns sårbara punkter längs hela kedjan från vattentäkt till kran. Sårbarheten blir allt tydligare när de pågående klimatförändringarna ökar riskerna för mikrobiologiska och kemiska föroreningar. Redan nu finns risk att en stor del av tätorternas huvudvattentäkter förorenas vid skyfall och översvämning.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid