Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Lunds kommun fortsätter kampen mot slam

VA-aktuellt

Lunds kommun vill fortfarande få sitt förbud mot slamspridning på åkermark rättsligt prövat. Detta trots att Miljööverdomstolen nyligen genom att inte pröva ett överklagande som gällde ett liknande förbud i Landskrona i princip gett bönder rätt att sprida slam på åkrar så länge de håller sig inom lagens riktlinjer.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid