Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Luftspolning av tryckavloppsledningar

VA-aktuellt

Svenskt Vatten Utveckling har publicerat rapport 2010-01, Luftspolning av tryckavloppsledningar för bekämpning av svavelväte. Fullskaleförsök visar att är ett realistiskt och fungerande alternativ för bekämpning av svavelväte i avloppsnät. Tekniken har dock sina begränsningar, som då tryckavloppsledningen har tydliga höjdpunkter och svackor. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid