Annons Kamstrup 2024

Lokal samverkan på Gotland

Cirkulation 4/09

På Gotland har länsstyrelsen ­tagit vattendirektivets uppmaning om samverkan med lokal­befolkningen på allvar. Genom att variera mötesformerna har Sofia Scholler och hennes ­kollegor lyckats ta tillvara det ­lokala engagemanget och ­inspirerat allt fler att delta i ­arbetet med vattenfrågorna.

Det är en solig kväll i slutet av mars och vi befinner oss i Roma, en mil sydost om Visby. Länsstyrelsen är ute på turné för att presentera vattenmyndighetens förslag till miljökvalitetsnormer och åtgärder som är ute på remiss. Det är det andra av tre samrådsmöten med totalt åtta vattenråd. Just den här kvällen är det färre än vanligt, bara ett femtontal personer. Det går dock inte att ta miste på ­engagemanget hos dem som är här. De ­flesta är lantbrukare men här finns också ett par som kämpar för att lyfta frågan om avloppen. De anser att kommun och läns­styrelse gör för lite – enskilda vattentäkter förorenas och den växtnäring som borde återföras till åkermark tas inte tillvara.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid