Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

LKAB renar ammoniumkväve

VA-aktuellt

LKAB bygger en reningsanläggning för att rena magasinerat vatten från ammoniak. Ammoniumkvävet kommer från odetonerade sprängmedelsrester som löses i gruvvattnet. Under vinter och vår ligger utsläppshalterna från klarvattenmagasinet till recipienten nära eller över LKAB:s villkorsgräns för utsläpp av ammoniumkväve.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid