Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Ljungsgårds vattenverk byggs om

VA-aktuellt

Sydvatten har gjort klart med upphandlingen till om- och tillbyggnaden av Ljungsgårds vattenverk i Bjuvs kommun. Projektet innefattar ombyggnad av en befintlig lågvattenreservoar till rörgalleri, diverse rivnings- och anpassningsarbete samt yttre VA-arbeten. Uppdraget har gått till AF Bygg Syd AB. Driften av VA i Bjuv sköts av NSVA. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid