Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Lena Ek otydlig om relining

VA-aktuellt

Miljöminister Lena Ek (C) väckte en del förvåning och irritation med sitt anförande vid Svenskt Vattens arrangemang Vattenstämman igår. Hon lyfte speciellt fram kadmium som ett problemämne för avloppsreningsverk framöver och när det gäller vattenskyddsområden så pekade ministern på de markanvändningskonflikter som uppstår med allt större vattenskyddsområden och nämnde bland annat en annan miljöåtgärd, Natura 2000-områden, som exempel.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid