Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Lantbrukare stämmer kommun efter skärpta regler

VA-aktuellt

En markägare och jordbrukare i Simrishamnstrakten stämmer Simrishamns kommun och Ystad-Österlenregionens Miljöförbund på grund av nya riktlinjer för besprutning inom skyddsområden för vattentäkter. Det skriver Ystads Allehanda.

Det handlar om skärpta regler för besprutning, utan möjligheter till dispens. Stämningen är på närmare 5,4 miljoner kronor och rör 13 hektar jordbruksmark inom skyddsområdet kring Lunnamöllans vattentäkt. Jordbrukaren har tidigare ansökt om ersättning från kommunen för förmögenhetsskada eftersom marken enligt honom minskar i värde när inte konventionellt jordbruk kan drivas.

Enligt Ystads Allehanda har Samhällsbyggnadsförvaltningen i Simrishamns kommun för närvarande återremitterat ärendet om förmögenhetsskada för en fördjupad utredning. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid