Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Laholms kommun analyserade säkerhet

Cirkulation 2/09

Laholms kommun har genomfört en säkerhetsanalys av VA-verksamheten. Både dricks­vattensidan och reningsverken har gåtts igenom under hösten och vintern. Nu finns förslag på både omedelbara och långsiktiga åtgärder.

Det är så kallat skalskydd som Laholm i första hand har ägnat sina analyser åt. Det handlar om att förhindra obehöriga att komma åt kommunens VA-anläggningar. Förslagen från den säkerhetsrapport som Laholms kommun tagit fram kommer att arbetas in i nästa budget­arbete. De omedelbara åtgärderna ska ­tunna tas inom driftbudgeten.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid