Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Länsstyrelsen i Skåne fortsätter testa grundvatten

VA-aktuellt

PUBLICERAT 2012-06-13.
När länsstyrelsen i Skåne undersökte grundvattnet 2007-2010 innehöll en tredjedel av proverna bekämpningsmedel. Det visar Länsstyrelsens utvärdering av 141 provpunkter. Länsstyrelsen ser det som särskilt allvarligt att fyra av tio fynd kommer från substanser som används i dagens ogräsbekämpning.?–Nedbrytningstiden i grundvatten är mycket lång, liksom omsättningstiden. Ämnen som har läckt till grundvattnet stannar därför ofta kvar en mycket lång tid, säger Hillevi Virgin, vattenhandläggare på Länsstyrelsen i Skåne län.
Den regionala provtagningen av grundvattnet 2007–2010 är den första i sitt slag i Skåne och omfattar ett stort antal provpunkter över hela länet. Syftet med undersökningen har varit att skapa en överblick av grundvattenkvaliteten i Skåne, med fokus på bekämpningsmedel.
Många av fynden av bekämpningsmedel gjordes i dricksvattentäkter. I en fjärdedel av alla prov med fynd, totalt 11 provpunkter, överskreds riktvärdet för minst en enskild substans.?–De flesta dricksvattentäkter i Skåne har gamla vattenskyddsområden som behöver revideras, om de inte saknas helt och hållet. Det är av yttersta vikt att samtliga vattentäkter har vattenskyddsområden med korrekta avgränsningar och föreskrifter för att förhindra att grundvattnet förorenas så att de kanske inte kan användas som dricksvatten, säger Hillevi Virgin.
Idag och i morgon genomförs ytterligare provtagningar på Skånes grundvatten. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid