Annons Kamstrup 2024

Läkemedelsrester renas vid sjukhuset

Cirkulation 5/14

Utsläpp av läkemedel till vattenmiljön har under flera år varit ett hett debattämne i Europa. Medan de flesta länder satsar på centrala lösningar, där olika reningssteg kopplas på den konventionella avloppsreningen, går Danmark sin egen väg och satsar på lokal behandling av avloppsvatten i direkt ­anslutning till sjukhusen.

Cirkulation har besökt Danmarks första sjukhusreningsverk. Utrustat med membranbioreaktorer, aktivt kol och ozon kommer reningsverket vid Herlevs sjukhus att reducera mängden läkemedel, kemikalier och patogener i utgående vatten så mycket att det nära nog kommer att vara av dricksvattenkvalitet.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid