Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Läkemedelsrester ett internationellt problem

Cirkulation 7/12

Många länder har problem med läkemedel i avloppsvatten och recipienter. Cirkulation tog den internationella tempen på frågan under den internationella konferensen för hållbar sjukvård, Cleanmed Europe i Malmö.

Tyskland, Nederländerna, Italien, Schweiz, Spanien, Kanada, Brasilien, Sydafrika och Japan. Listan över länder med rapporterad förekomst av läkemedelsrester i renat avloppsvatten och ytvatten blir allt längre. Liksom i Sverige är det rester av såväl antibiotika som smärtstillande, cytostatika, olika typer av hormoner, antihistaminer, betablockerare och röntgenkontrastmedel som detekteras. Silke Hickmann är riskbedömare på German Federal Environment Agency.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid