Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Läkemedelsrester bryts ned men nya ämnen kan bildas

VA-aktuellt

Det sker en omfattande nedbrytning av läkemedelsrester redan i dagens reningsverk. Det är en av slutledningarna från en nyligen genomförd studie Estelle Larsson, doktorand i miljövetenskap vid Lunds universitet. Resultaten visar att på det stora hela är det en mycket liten andel som hamnar i de olika typer av slam som avlägsnas under reningen. Trots detta återfinns endast en liten del av de flesta substanser i det vatten som lämnar reningsverket. Detta tyder på att det sker en omfattande nedbrytning under reningen och att det kan finnas stora mängder av olika nedbrytningsprodukter i det vatten som lämnar verket, ämnen vars egenskaper och eventuella miljöeffekter ännu till stor del är okända.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid