Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Läkemedelrester skulle kunna påverka grödor

VA-aktuellt

Upprepad användning av reningsverksslam som gödsel och en ökad användning av återvunnet avloppsvatten för bevattning kan leda till att läkemedelsrester ackumuleras i marken. Nu visar brittiska forskare i laboratorieförsöka att grödors utveckling kan påverkas av läkemedelsrester.

De brittiska forskarna har studerat rädisa och sallad och kan bland annat visa att båda växterna i viss mån påverkades i sin utveckling av läkemedelsrester. från antiinflammatoriska läkemedel. Till exempel påverkade ibuprofen den tidiga rotutvecklingen på salladsplantorna. De halter av läkemedelsrester som använts i försöken ska motsvara halter som är relevanta i miljön. Påverkan växlade mellan olika testade substanser och de två olika växtvalen.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid