Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Läkare ser risker med kadmium i gödsel

VA-aktuellt

Föreningen Läkare för miljön (LFM), kommenterar nu Kemikalieinspektionens (Kemi:s) rapport Samhällsekonomisk kostnad för frakturer orsakade av kadmiumintag via maten. LFM pekar både på tillskott av kadmium i konstgödsel (den borttagna skatten på kadmium i konstgödsel) och i reningsverksslam, som risker.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid