Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Låg belastning från koppartak på dagvatten

VA-aktuellt

Koppar från byggnader och dagvatten belastar Stockholms vattenmiljö i väldigt liten utsträckning. Detta enligt en undersökning utförd av IVL Svenska Miljöinstitutet, på uppdrag av branschorganisationen för kopparproducenter och -tillverkare, SCDA.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid