Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Kvinnor förvägras rättigheten till toalett

VA-aktuellt

Bästa sättet att undvika att bli våldtagen och trakasserad? Strunta i att äta och dricka så att du inte behöver gå på toaletten. Så ser vardagen ut för miljontals flickor och kvinnor i världen som dagligen riskerar sin säkerhet för att de inte kan uträtta sina behov på ett säkert och värdigt sätt.
Att ha tillgång till en toalett är en mänsklig rättighet, som inte minst kvinnor förvägras. Detta uppmärksammar Amnesty och Wateraid i en gemensam kampanj som startade på Världstoalettdagen, 19 november. Rapporter från de båda organisationerna visar hur flickor och kvinnor dagligen utsätts för psykiskt och fysiskt våld i samband med toalettbesök – som ofta sker på osäkra platser ute i det fria.
– Vi hoppas att vår gemensamma kampanj får människor att uppmärksamma detta problem och ökar förståelsen för kvinnors och flickors utsatthet, säger Lise Bergh, generalsekreterare för svenska Amnesty. (HW)
Mer om kampanjen kan läsas här, bland annat en film som vänder på perspektiven finns här.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid