Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Kväverening nödvändig anser forskare

VA-aktuellt

Himmerfjärden och Syvabs reningsverk vid fjärden tillhör världens bäst dokumenterade och undersökta. Provtagning i fjärden startade 1972 och sedan dess har forskningsstudierna avlöst varandra.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid