Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Kväverening kan enkelt förbättras med ny metod

VA-aktuellt

Kväverening kan bli mer effektiv om man växelvis tillför låga och höga halter av näring till de bakterier som renar avloppsvattnet. Det visar Robert Almstrand i en avhandling vid Göteborgs universitet, Institutionen för kemi och molekylärbiologi.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid