Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Kungälv och Tjörn i VA-samarbete

VA-aktuellt

Kungälv och Tjörns kommuner inleder ett utökat VA-samarbete. Kommunerna har under en tid haft informella diskussioner om ett samarbete, något som Cirkulation rapporterat om tidigare. Tjörn har nu skickat en formell förfrågan om samarbete där bland annat tankar om förbindelse av kommunernas vatten- och avloppsnät finns med på önskelistan.
– Kraven på avloppsrening har blivit hårdare och kommer antagligen att bli ännu hårdare i framtiden. Genom att pumpa avloppsvatten via Kungälvs kommun och vidare till Gryaabs anläggning på Hisingen skulle vi kunna avveckla egna reningsverk och därmed frigöra mark för nya bostadsområden i attraktiva kustområden. Stora reningsverk har dessutom mycket bättre förutsättningar till effektiv rening och antalet utsläppspunkter i kustzonen skulle minska, vilket är positivt, säger Tjörns kommunalråd Martin Johansen i ett pressmeddelande.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid