Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Erik Winnfors Wannberg

KTH och IVL i fördjupat samarbete om vattenrening

VA-aktuellt

KTH och IVL Svenska Miljöinstitutet fördjupar sitt samarbete inom vattenreningsområdet och vill utvecklas ytterligare runt den gemensamma pilot- och forskningsanläggningen Hammarby Sjöstadsverk.

KTH:s rektor Peter Gudmundsson och IVL:s VD Tord Svedberg har nyligen signerat ett nytt samarbetsavtal. Målet är att deras samarbete inom vattenreningsvområdet ska expandera, framför allt på den globala arenan. Hjärtat i satsningen är forskningsanläggningen Hammarby Sjöstadsverk.

– Det är bra att vi nu ytterligare formaliserar vårt samarbete och att vi har Hammarby Sjöstadsverk som bas för fortsatt expansion. Vi tror att fler skolor inom KTH än idag borde kunna dra nytta av anläggningen, säger Peter Gudmundsson i ett pressmeddelande.

Redan idag är ett 15-tal examensarbetare från KTH aktiva vid anläggningen, liksom ett par doktorander. De flesta arbetar med att utveckla ny och resurseffektiv teknik för att rena avloppsvatten. Ett exempel är deammonifikationsprocessen med anammoxbakterier (se kommande reportage i Cirkulation 7/14 29 oktober). KTH har varit med från starten med utvecklingen av tekniken som bygger på att utnyttja naturliga bakteriestammar (anammox) som upptäcktes först på 1980-talet för att reducera kväve i avloppsvatten mer effektivt än dagens teknik.

– Det var nästan en revolution inom forskning kring kväveomvandling, säger Elzbieta Plaza, professor i VA-teknik vid KTH i Cirkulations kommande reportage.

Nu ska det fördjupade samarbetet ge ytterligare bredd och stabilitet till den svenska teknikutvecklingen inom VA-området.

– Avtalet ger en stabil grund för långsiktig forskning. Det finns flera områden där det är intressant att utveckla samarbetet ytterligare, till exempel läkemedelsrester och nanopartiklar som dagens reningssystem inte kan hantera, säger Göran Finnveden, professor och vice-rektor för hållbar utveckling på KTH.

Annons Abonnemangspaket Abonnemangspaket

Visionen för verksamheten vid Hammarby Sjöstad är att omvandla VA-verk till produktionsanläggningar för rent vatten, energi och näringsämnen. Anläggningen är också numera det fysiska navet för SWIC, Swedish Water Innovation Center. Under det paraplyet samarbetar en rad företag och organisationer verksamma inom VA-området.

– SWIC har blivit en smältdegel för innovativt tänkande runt vattenfrågor och VA-teknik. Här samlas företag, forskningsinstitutioner och kommunala reningsverk. Tillsammans utvecklar vi systemlösningar i världsklass som är inte minst är intressanta för länder med stor vattenbrist, säger Östen Ekengren, vice vd IVL Svenska Miljöinstitutet.

Förutom KTH och IVL utgörs SWIC av bland andra Xylem, Sveriges Ingenjörer, Syvab, Stockholm Vatten, Stockholm Cleantech, Cerlic Controls AB, Svenskt Vatten och Mälardalsklustret, Borlänge Energi och Käppalaförbundet. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid