Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Krokom kartlägger parasitutbrottet noga

VA-aktuellt

Krokoms kommun fortsätter att ta prover för att kartlägga spridningen av cryptosporidier från parasitutbrottet i Östersund. Proverna vid Storsjöns utlopp i Indalsälven vid Dvärsätt visar att det finns cryptosporidier i vattnet nedströms Dvärsätt. Kommunen bedömer dock att skyddet för den kommunala vattentäkten i Uddero, som bland annat förser Krokom med dricksvatten som fullgott.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid