Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Kristenhamnsbor fortsätter koka

VA-aktuellt

I Kristinehamn får invånarna koka sitt dricksvatten ytterligare några dagar i sviterna efter de massiva översvämningarna. Kommunen räknar med provsvar inom några dagar. Det centrala vattenverket Sandköping i Kristinehamn ligger högt en mil norr om staden. Råvatten tas från Bergsjön och renas bland annat via konstgjord infiltration. Vid den senaste ombyggnationen av verket försökte de ansvariga att anpassa vattenförsörjningen efter erfarenheter från en stor översvämning år 2000 (se separat artikel här). (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid