Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Kristdemokrat räknade fel

VA-aktuellt

Lars Gustafsson (KD) har under den allmänna motionstiden till riksdagen, motionerat om vikten av vattenbesparingar i riksdagsförvaltningen. Gustavsson skriver i motionen att riksdagsförvaltningen gör av med vatten i storleksordning av en mindre stad; riksdagens årsförbrukning om 46 375 kubikmeter skulle räcka till 21 569 personer har han kommit fram till.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid