Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Kretslopp sluts med fosfor ur slamaska

Cirkulation 4/08

Bränn avloppsslammet, återvinn fosfor och fällningskemikalier ur askan. Håller det lilla Uppsala­företagets teknik vad den lovar kommer dagens slamhantering att förändras.

De vita kantiga fosforsmulorna har återvunnits ur den gråbruna askan som bildas när avloppsslammet har förbränts. De består av vattenlösliga fosforsalter och kan spridas på åkrarna med ­befintlig teknik för gödsling. De är renare än både handelsgödsel och slam. Dessutom kan fällningskemikalierna utvinnas och gå tillbaka till avloppsreningsverken.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid