Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Kretslopp och vatten ny förvaltning i Göteborg

VA-aktuellt

Sedan den 1 januari har Göteborg Vatten slagits ihop med Kretsloppskontoret och bildat Kretslopp och vatten. Den nya förvaltningen har ansvaret för kommunens vattenförsörjning, avloppshantering samt avfall- och återvinning. Vid sidan av förvaltningen finns även fortsättningsvis Gryaab AB som ansvarar för avloppsreningen genom Ryaverket.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid