Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Kretslopp Hammarö lösning med problem

Cirkulation 6/09

Ett ekologiskt hållbart lokalt krets­lopp för avlopp och organiskt hushållsavfall från spridda bostads­områden, det är vad skärgårdskommunen i norra Vänern ska uppnå genom sitt EU-projekt Local Recycling. Den kompletta lösningen för kretslopp har nu stött på en del problem.

Reningsverket är byggt för sofistikerad biologisk kväve- och fosforrening för 4 000 pe. Processen klarar normalt att hålla en konstant hög reningsgrad avseende fosfor (P >95%), kväve (N >70%) och organiskt material (BOD >95%) vid varierande belastningar och driftbetingelser och utan att fällningskemikalier behöver tillsättas. Projektet och reningsverket vid Sättersviken som invigdes 5 juni 2007 beskrevs i Cirkulation 4/07. Ett nytt besök i Hammarö avslöjar att projektet stött på problem.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid