Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Kraftig taxehöjning på Gotland

VA-aktuellt

På Gotland höjs VA-taxan ordentligt vid årsskiftet. Den fasta avgiften höjs med tolv procent och den rörliga med sex procent.
Kommunen har stora investeringar i VA-systemen framför sig och flaggar även för flera taxehöjningar de närmaste åren, uppger Gotlands Tidningar.
Beslut tas av kommunstyrelse och -fullmäktige i november och december. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid