Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Kräver större tydlighet i åtgärdsprogrammen

VA-aktuellt

Staten måste förbättra åtgärdsprogrammen för hur Sverige ska klara EU:s vattendirektiv, annars är risken att unionens krav inte uppnås. Det framhåller Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, i en skrivelse till regeringen.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid