Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Kostnadseffektivt med åtgärder på reningsverk

VA-aktuellt

Ökad kommunal fosforrening är den mest kostnadseffektiva åtgärden för att minska fosforbelastningen på Gävles fjärdar.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid