Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Kort dispenstid för åtgärder runt E4 i Kronoberg

VA-aktuellt

Trafikverket måste vidta åtgärder för att skydda vattentäkten på Bergaåsen från farligt gods på E4:an, inom ett år. Trafikverket hade begärt dispens för åtgärderna fram till 31 december 2016 men Länsstyrelsen i Kronobergs län ger bara en villkorad dispens fram till 30 september 2013.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid