Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Koncept för reningsverk i helikopter

VA-aktuellt

Ett vattenreningsverk som kan användas under färd i kabinen på Helikopter 14. Det konceptet har två studenter från Kungliga tekniska högskolan, KTH, tagit fram i sitt examensarbete som de gjort vid FMV.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid