Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Kommuner får inte förbjuda spridning av godkänt slam

VA-aktuellt

Kommuner kan inte förbjuda spridning av slam som uppfyller dagens krav. Det slår Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt fast efter att ha prövat överklaganden från miljönämnderna i Lunds respektive Landskrona kommun gällande tre mål om slamspridning.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid