Annons Kamstrup 2024

Kommuner är sina egna vattenfiender

Cirkulation 3/12

VA-verken är både sina egna vänner och fiender i det kom­plicerade arbetet med ­vattenskyddsområden. Internt i en kommun ­uppstår flera intressekonflikter i arbetet med att skydda vattnet.

Med det här reportaget görs ett försök att skingra eventuella oklarheter kring vad VA-ansvariga runt om i landet har att hålla sig till när frågor kring vattenskyddsområden aktualiseras. Generellt kan sägas att VA-verken måste lita på att de lokala miljönämnderna och deras inspektörer gör sitt jobb – nämligen att skydda det råvatten som senare blir VA-abonnenternas dricksvatten.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid