Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Kommunalt VA till Helgö

VA-aktuellt

Helgö i Mälaren ska ha kommunalt vatten och avlopp senast 1 juli 2016, skriver Dagens Nyheter. Detta efter ett beslut i Statens VA-nämnd. På ön som tillhör Ekerö kommun har allt fler sommarboenden förvandlats till permanentboenden, samtidigt som ön ligger inom Östra Mälarens vattenskyddsområde. Den långa tiden för utbyggnad motiveras med att Helgö är mycket rikt på fornlämningar, vilket gör VA-utbyggnaden tidskrävande. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid