Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Mölndalsån i centrala Göteborg. FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Klimatförändringar kräver dagvattenlösningar

VA-aktuellt

Dagvattenlösningar från bland annat London, Hamburg, Seattle och Köpenhamn presenteras på konferensen Vattnet i den hållbara staden, som inleds i Göteborg i morgon, onsdag. Ändrade vattenförhållanden på grund av klimatförändringar är ett ansvar som städerna måste hantera.

Det är Kretslopp och Vatten inom Göteborgs stad som arrangerar konferensen.

– Konferensens syfte är att lyfta fram erfarenheter från världen och Sverige om stadsutveckling med fokus på vatten. Det handlar om hur en växande stad på bästa sätt ska hantera ökande regnmängder och nivåer i vattendrag och hav på grund av klimatförändringarna, säger Sara Malmroth, projektledare på kretslopp och vatten, Göteborgs stad, i ett pressmeddelande.

Konferensen, som pågår 12-13 november, riktar sig till tjänstemän, beslutsfattare samt forskare med intresse av att ta hand om stadens vattenresurser inom samhällsplanering, fastighetsförvaltning, gatu- och trafikförvaltning, park- och naturförvaltning, tillsyn, samt VA-förvaltning. (EW) 

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid