Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Klimat och hav är vinnare i regeringens budget

VA-aktuellt

Regeringen satsar totalt sju miljarder på klimatområdet i budgetpropositionen för 2009 – 2011. Fyra av dessa miljarder går till riktat klimatbistånd. Anslaget till internationella klimatinvesteringar höjs med 670 miljoner kronor. Det särskilda anslaget för havsmiljö höjs med 655 miljoner kronor. Totalt innebär det att regeringen satsar en dryg miljard på havet under mandatperioden.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid