Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Kina stor marknad för slambehandling

VA-aktuellt

Kina måste lösa hanteringen av stora volymer avloppsslam. Vid utgången av 2008 beräknades Kina ha investerat motsvarande över 204 miljarder kronor i 1 550 reningsverk. Där produceras 86 miljoner ton slam dagligen.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid