Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Kemikaliefri NOM-avskiljning

Cirkulation 5/12

Nytt koncept för ”kemikaliefri” NOM-avskiljning inom vatten­-rening: Nanofiltration med modifierade hålrumsmembran, HFc (Hollow Fiber Colour).

Inom “Nano4water”-klustret, en EU-finansierad koalition för FoU-projekt inom nanoteknologi för vattenrening, presenterades i slutet av april vid en workshop i Grekland (”Recent Advances in Nanotechnology-based Water Puri­fication Methods”) ett nytt hålrumsmembran för nanofiltration som är anpassat för effektiv NOM-avskiljning utan vare sig användning av koagulanter eller nämnvärd minskning av vattnets hårdhet (Ca2+, Mg2+).

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid