Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Katrineholm har påbörjat intrimningen

Cirkulation 6/14

I Katrineholm pågår kampen mot klockan. Rosenholms reningsverk är det sista i landet som åtgärdas för att uppfylla EU-kommissionens krav på kväverening. Under sommaren har intrimningen börjat.

Text/Erik Winnfors Wannberg

Varje månad rapporterar Katrineholms kommun in värdena för utgående kvävehalter till Naturvårdsverket. Med dryga böter hotande från EU-kommissionen är myndigheterna mycket angelägna om hur arbetet fortskrider. I juli var läget bekymmersamt men under augusti har det blivit gladare miner.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid